OVER

GROW BY NATURE

GrowByNature helpt individuen, teams maar bovenal organisaties bij het doorlopen van een natuurlijke groei en ontwikkeling. Het verantwoord doorgroeien van een kleine onderneming of eenmanszaak naar een groot succesvol bedrijf, vergt de nodig kennis en ervaring om scheefgroei te voorkomen.

Door te kijken naar, en werken met, de onbewuste aansturing van het gedrag van mensen kan gewerkt worden aan een natuurlijke groei. In tegenstelling tot een scheefgroei, leidt een natuurlijke groei tot succes. De methode die GrowByNature gebruikt, borgt de natuur en ziel van het individu, het team of de organisatie.

Succesvolle ondernemingen en gelukkige mensen komen samen in de missie van GrowByNature. Het een staat niet los van het ander. Deze missie is geïnspireerd door de nieuwe managementfilosofie Human Being Management.

WAT

IS HUMAN BEING MANAGEMENT?

Human Being Management is het vervolg op Human Resource Management. Naast de structuur en cultuur van een organisatie, die centraal staan bij Human Resource Management, wordt er bij Human Being Management een derde element toegevoegd: de natuur van de organisatie.

Steeds meer organisatieveranderingen slagen slechts deels, verlopen moeizaam of mislukken zelfs. Oplossingen worden dan vaak gezocht in de ‘bovenstroom’, die onder meer bestaat uit de organisatiestructuur. Door het invoeren van nieuwe of meer controleprocessen, meer procedures, KPI’s, prestatie-indicatoren en het handhaven hiervan, wordt getracht de problemen op te lossen. Daarnaast wordt er in de fase waarin het dreigt mis te gaan vaak gekeken naar invloeden uit de organisatiecultuur. Denk hierbij aan gedrag, kennis, waardepatronen en ongeschreven regels.

Veel problemen die ontstaan in een periode van organisatieverandering ontstaan echter niet in de bovenstroom maar in de onderstroom de organisatie. Deze wordt beïnvloed door cultuuraspecten en de natuur van individuen binnen een organisatie.

In de natuur van individuen bevindt zich de onbewuste aansturing. In de praktijk neemt het mentaal verzuim de laatste tijd op veel plekken toe. Bij een op de zes mensen is er sprake van stress, variërend van (werk)stress tot burn-out klachten (TNO, 2014). In Nederland bedragen de gevolgen hiervan zo’n 4,5 miljard euro per jaar. Veel mensen zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze tegen hun natuur in veel energie verliezen tijdens hun werk.

HOE

KRIJGEN WE INZICHT IN HET ONBEWUSTE?

GrowByNature is onderdeel van het Human Being Management network en biedt organisatieadvies en consultancy. Het doel van GrowByNature is om individuen, teams en organisaties bewust te maken van de wijze waarop zij functioneren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ACT (Analytic Competence Tool). Dit meetinstrument brengt verschillende aspecten en onbewuste aansturing in beeld. Er zijn verschillende varianten op de ACT:
ACT® individueel

Deze meting heeft als resultaat een persoonlijk profiel in de vorm van een rapportage. De deelnemer kan dit profiel bespreken met een geaccrediteerde ACT® coach die de deelnemer inzicht kan geven in zijn of haar groeipotentieel en belemmeringen om deze kwaliteiten ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Doel van deze meting is persoonlijke bewustwording.

ACT® team

Deze meting heeft als resultaat een teamprofiel gebaseerd op de individuele profielen in de vorm van een teamrapport. Het team kan dit profiel bespreken met een geaccrediteerde ACT® teamcoach die de teamleden inzicht geeft in de kansen en mogelijkheden van het team en helpt om de obstakels uit de weg te ruimen. Doel van deze meting is bewustwording op teamniveau.

ACT® organisatie

Deze meting heeft als resultaat een organisatierapport met alle HB analytics (voormalig HR analytics) van de organisatie. Zoals:

  • Wat voor type mensen werken er?
  • Is deze organisatie in staat om op output te sturen?
  • Wordt de loonsom van de organisatie benut?
  • Wat is de meest succesvolle wijze van aansturen van medewerkers?

WIE IS

MARKO LEMMENS

In de afgelopen 30 jaar ben ik in diverse functies actief geweest in verschillende sectoren: algemeen ziekenhuis, maatschappelijke opvang, gemeenten, woningcorporaties en de GGZ. Ik heb zo uitgebreide ervaring opgedaan in het sociaal en publiek domein.

Het werken met diverse doelgroepen in allerlei rollen en situaties en het aansturen van een diversiteit aan mensen heeft mij geleid tot de keuze om me meer te verdiepen in leiding geven en management. Deze overstap maakte ik eerst projectmatig, daarna in een middelmanagementfunctie en bij de GGZ bekleedde ik een directiefunctie. Gedurende mijn positie bij de GGZ heb ik mijn executive MBA behaald, in mijn dissertatie heb ik onderzoek gedaan naar invloeden op succes. Dit leidde tot nieuwe inzichten en bracht me langzaam op mijn huidige afslag. Tijdens mijn MBA heb ik uitgebreid kennisgenomen van Action Learning, een methode die eveneens bijdraagt aan reflectie en intervisie en op een mooie manier problemen in kaart brengt en oplossingen genereert.

Ik heb ontdekt dat ik met mijn inhoudelijk en bedrijfskundige ervaring van betekenis wil zijn en waarde wil toevoegen aan individuen, teams en (groeiende) organisaties om meer succesvol te worden in verandering en gelukkig te kunnen worden. Ik geloof in de sfeer van een thuiswedstrijd, waarbij het publiek het team stimuleert en aanmoedigt en de spelers onderling positief en waarderend coachen. Als directeur/eigenaar van GrowByNature zal ik vanuit het gedachtengoed van Human Being Management hier verdere invulling aan geven. GrowByNature biedt consultatie en advies aan mensen, teams maar bovenal organisaties die bereid zijn te reflecteren op hun handelen en visie.

CONTACT.

LET’S TALK.

Benieuwd wat Grow By Nature voor u kan betekenen?